Barcanova

Supera't
--
SUPERA’T, UNA INNOVADORA EINA PER A L’APRENENTATGE COMPETENCIAL

El projecte Supera’t presenta un seguit de propostes de treball competencial per a les àrees de Socials, Naturals i Tecnologia de 1r i 2n curs d'ESO. Són els Itineraris Formatius Competencials, una eina innovadora per fomentar el treball autònom de l’alumne, que permet una major personalització del procés d’aprenentatge.

A partir de la metodologia didàctica de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), els diferents itineraris promouen un posicionament més actiu i creatiu de l’alumne, avancen cap a un model de coneixement integrat, però sense perdre de vista l’àrea des de la qual es treballen, i consoliden la construcció del marc competencial que ha de permetre a l’alumne tenir una experiència d’aprenentatge exitosa.

Els Itineraris Formatius Competencials es treballen sempre des d’un entorn virtual d’aprenentatge, en el qual el docent marca els ritmes de l’aula, organitza el grup per nivells o rep els informes de l’evolució de cada alumne, entre altres eines possibles; elements, tots ells, que li facilitaran l’avaluació competencial dels nois i les noies i l'ajudaran a fer que aquests assoleixin els continguts curriculars que s’hauran utilitzat en la solució dels problemes plantejats en cada itinerari.

--
Avís legal | © Editorial Barcanova, SA 2018